Regler för köp och sälj
1. Annonsering är endast tillåten för privatpersoner. Företag som vill annonsera kontaktar e-mail: admin@riktigtkaffe.se
2. Endast kafferelaterade produkter får utannonseras
3. Ange pris och beskriv produkten på ett bra sätt

Tänk på detta vid köp
- Handel mellan privatpersoner går under köplagen. Att ångra ett köp går enbart att göra om ni har kommit överens om detta i förväg.
- Upprätta gärna ett digitalt kontrakt. Exempelvis via tjänsten: https://swiftcourt.com/sv/kontrakt/blocket/kopekontrakt