Diskbar, står på en induktionsplatta...och snygg..

https://dailycoffeenews.com/2019/04/...UwlkA9gH--jUfk