Så, nu retar jag säkert upp någon.
Men, faktum är att Melitta Aroma Signature Deluxe har en konstruktion som gör att kaffet blir svagt ( i mitt tycke) oavsett hur mycket kaffepulver jag har i.
Det beror på deras konstruktion av utloppsarmen och filterhållaren. Utloppsarmen har ett hål för vatten straxt innanför kanten av filterhållaren där en hel del vatten rinner ner i ett litet utrymme i filterhållaren som är utanför filtret! En hel del vatten rinner således inte direkt genom det malda kaffet.
Nu har jag tittat på utloppsarmen på en Aroma Signature (utan deluxe) och där saknas den "funktionen".

Är det fler som har en sån här bryggare och som har upplevt samma problem?