förlåt om jag kapar tråden men vet någon vad de krävs för tillstånd,
för att stå uppställd tillfälligt, 3 H?
eller en längre period.