Jag har fått ett droppande som bara blir värre och värre. Det kommer från spillvattenröret och rinner alltså ut den naturliga vägen i avloppet. Har regulator installerad, trycket in i maskinen är ca 2 bar, enl maskinens mätare. Nån som på rak arm kan säga vad som är fel? Kan man fixa det själv?