En iakttagelse är att de kallar den ..baking machine..."?

Den bakade tonen på rostat kaffe är ju det man försöker undvika (genom avtagande ROR)