En Bellman kanske? Mokapot och franskpress till mjölken?