Att daMatteo skulle rekrytera två stycken Tony från Malmö verkar högst osannolikt.