Kyler duger inte, men i frysen håller det sig bra så länge man undviker kondens