Ser på din bild att bönorna är ojämnt rostade. Bönorna smakar förstås annorlunda vid olika rostningsgrader men oftast har de en optimal grad av rostning. Denna grad optimeras antingen för att få ut...