Borde kunna påverka. Vatten har ju en tendens till att leta sig till olika ställen.

Är gruppen i våg?