Tror det finns 3 ställen man kan behöva ställa om teckenkodningen.
- webservern, php.ini
- databasen
- webbsidorna, meta taggen

Prova något a fäljande:
- Öppna och spara om filerna med ...