ja jag håller med om j&n. De är dessutom ganska flitiga