Det är kalkavlagringar. Skölj rent och skrubba ur och hjälper inte det så kanske det är hög tid att göra en avkalkning.