Jag har tittat på en Siemens TK52002, en Krups EA8020 och en Melitta CaffeO Solo. Vilken är att föredra eller finns det någon annan jag bör titta på? Skall ligga runt 3000 kr och är bara för ett...