Vad skall man besöka för kaffeställen i Göteborg, kaffemaskinen och Da Matteo finns redan inlagda i den tänkta turen. Både caféer och maskinaffärer.