Nålventilen tenderar att börja läcka om man drar åt den för hårt vilket många gör när de slutat skumma. Man måste vara väldigt försiktig när man stänger ångvrdet på "alla" billigare maskiner.