Fairtrade är inte bara om pris, utan även om arbetsförhållanden såsom diskriminering, barnarbete etc.

Se Fairtrades kriterier här:

http://fairtrade.se/om-fairtrade/kriterier/

Konstigt att de...