Sedan i höstas finns också Kale'i Kaffebar, som gör helt fantastiskt dropp- och aeropresskaffe (förmodligen det bästa jag någonsin druckit).

De ligger på Kyrkogatan 13, på samma innergård som...