Jag brukar tjata om Sandbys Genuin Espresso.
Med reservation för min korta tid i finkaffevärlden, anser jag att det är det smaskigaste fullarabicakaffet som någonsin lämnat min Silvias portafilter.