Du kanske hittar något intressant här :wink:

http://torani.forest.net/action.lasso?-database=torani_recipes.fp4&-layout=Web&-response=recipes.html&-findall