Berätta gärna mer om upplägget. Jag förutsätter att det mest handlar om Göteborg och Malmö, förutom människobyn. Eller?